پدیدآوران اطلس پارس (سهامی خاص)
نام شرکت نام مدیر عامل زمینه فعالیت درصد مالکیت هلدینگ
پدیدآوران اطلس پارس (سهامی خاص) حسین طاهریان بازاریابی و خرید و فروش املاک و واحدهای ساخته شده شرکت های حقوقی سهامدار خود ۲۲

شرکت پدیدآوران اطلس پارس (سهامی خاص) در تاریخ ۱۳۸۹/۱۲/۲۲ تحت شماره ۳۹۸۳۴۷ در اداره ثبت شرکت های تهران به ثبت رسید. ۲۲% از سهام این شرکت در سال ۱۳۹۱ به شرکت بین المللی توسعه ساختمان منتقل گردید. این شرکت در زمینه بازاریابی و خرید و فروش املاک و واحدهای ساخته شده شرکت های حقوقی سهامدار خود از جمله پروژه مگاپارس فعالیت می نماید.

موضوع فعالیت شرکت طبق ماده ۲ اساسنامه عبارت است از ارائه خدمات فروش در سطوح کشور و خارج از کشور، مشاوره خرید و توسعه زمین و تهیه طرح های توسعه ای، تحقیقات و مطالعات در حوزه مسکن، راه اندازی و تاسیس دفاتر و نمایندگی ها می باشد.

  • سرمایه  : ۱۰۰۰۰ میلیون ریال
اعضای هیأت مدیره نماینده سمت
ساختمانی معلم هاشم رازفر رئیس هیأت مدیره
بین المللی توسعه ساختمان (سهامی عام) سید شمس اله نعمتی ورکی نایب رئیس هیأت مدیره
اشخاص حقیقی آقای حمزه ئی نژاد عضو هیأت مدیره
خارج از هیأت مدیره سعید سعادتمند مدیرعامل
سهامداران درصد سهامداری
ساختمانی معلم ۶۶
بین المللی توسعه ساختمان (سهامی عام) ۲۲
آقای حمزه ئی نژاد ۱۲
جمع ۱۰۰
  • آدرس پستی: تهران، خ شریعتی، خ دستگردی(ظفر)، خ شریفی، شماره ۴، طبقه دوم، واحد ۱۲
  • تلفن تماس: ۲۲۹۱۱۴۷۶-۰۲۱
  • فکس: ۲۲۹۱۱۴۷۴-۰۲۱
  • وبسایت :  http://www.padidavaran.com
شناسنامه شرکت
نام شرکت نام مدیر عامل زمینه فعالیت درصد مالکیت هلدینگ
پدیدآوران اطلس پارس (سهامی خاص) حسین طاهریان بازاریابی و خرید و فروش املاک و واحدهای ساخته شده شرکت های حقوقی سهامدار خود ۲۲
تاریخچه

شرکت پدیدآوران اطلس پارس (سهامی خاص) در تاریخ ۱۳۸۹/۱۲/۲۲ تحت شماره ۳۹۸۳۴۷ در اداره ثبت شرکت های تهران به ثبت رسید. ۲۲% از سهام این شرکت در سال ۱۳۹۱ به شرکت بین المللی توسعه ساختمان منتقل گردید. این شرکت در زمینه بازاریابی و خرید و فروش املاک و واحدهای ساخته شده شرکت های حقوقی سهامدار خود از جمله پروژه مگاپارس فعالیت می نماید.

موضوع فعالیت

موضوع فعالیت شرکت طبق ماده ۲ اساسنامه عبارت است از ارائه خدمات فروش در سطوح کشور و خارج از کشور، مشاوره خرید و توسعه زمین و تهیه طرح های توسعه ای، تحقیقات و مطالعات در حوزه مسکن، راه اندازی و تاسیس دفاتر و نمایندگی ها می باشد.

سرمایه
  • سرمایه  : ۱۰۰۰۰ میلیون ریال
اعضای هیئت مدیره
اعضای هیأت مدیره نماینده سمت
ساختمانی معلم هاشم رازفر رئیس هیأت مدیره
بین المللی توسعه ساختمان (سهامی عام) سید شمس اله نعمتی ورکی نایب رئیس هیأت مدیره
اشخاص حقیقی آقای حمزه ئی نژاد عضو هیأت مدیره
خارج از هیأت مدیره سعید سعادتمند مدیرعامل
ترکیب سهامداران
سهامداران درصد سهامداری
ساختمانی معلم ۶۶
بین المللی توسعه ساختمان (سهامی عام) ۲۲
آقای حمزه ئی نژاد ۱۲
جمع ۱۰۰
ارتباط با ما
  • آدرس پستی: تهران، خ شریعتی، خ دستگردی(ظفر)، خ شریفی، شماره ۴، طبقه دوم، واحد ۱۲
  • تلفن تماس: ۲۲۹۱۱۴۷۶-۰۲۱
  • فکس: ۲۲۹۱۱۴۷۴-۰۲۱
  • وبسایت :  http://www.padidavaran.com
رفتن به نوار ابزار