شرکت پیمان غدیر

شرکت پیمان غدیر در سال ۱۳۶۷ به عنوان شرکت ساختمانی و تأسیساتی در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی تهران به شماره ۷۰۹۱۹ به ثبت رسید. هم اکنون شرکت به عنوان یکی از شرکت های تابعه شرکت بین المللی توسعه ساختمان(سهامی عام) در زمینه طراحی و معماری و همچنین نظارت بر پروژه های ساختمانی شرکت های همگروه و خارج از مجموعه در حال فعالیت می باشد. این شرکت با برخورداری از نیروهای متخصص و مجرب در ارتقاء کیفیت ساخت پروژه های ساختمانی شرکت های گروه نقش اساسی دارد.

فعالیت اصلی بر طبق اصلاحیه ماده ۲ اساسنامه ، عبارت است از خرید و تهیه ملک و زمین به منظور احداث ساختمان های شهرک، مجتمع های مسکونی و تاسیس کارخانجات و احداث هر نوع ساختمان و خدمات مشاوره و فنی می باشد.

اعضای هیأت مدیره نماینده سمت
شرکت بین المللی توسعه ساختمان (سهامی عام) رضا صادق دوست مدیرعامل و عضو هیأت مدیره
شرکت شهرسازی و خانه سازی باغمیشه (سهامی عام) عبداله خسروی کامرانی رئیس هیأت مدیره
شرکت آ.س.پ (سهامی عام) مصطفی بروجردی نایب رئیس هیات مدیره
شرکت توسعه صنعت ساختمان غدیر خوزستان (سهامی خاص)
شرکت سرپناه فارس (سهامی خاص)
نام شرکت نام مدیر عامل زمینه فعالیت درصد مالکیت هلدینگ
شرکت مهندسین مشاور پیمان غدیر (سهامی خاص) رضا صادق دوست ساختمانی، تاسیساتی و مشاور ۹۹٫۶

سرمایه : ۱۰۰ میلیون ریال

سهامداران درصد سهامداری
شرکت بین المللی توسعه ساختمان (سهامی عام) 99.6
شرکت شهرسازی و خانه سازی باغمیشه (سهامی عام) 0.1
شرکت آ.س.پ (سهامی عام) 0.1
شرکت توسعه صنعت ساختمان غدیر خوزستان (سهامی خاص) 0.1
شرکت سرپناه فارس (سهامی خاص) 0.1
جمع 100
  • آدرس پستی: تهران- میدان آرژانتین- خیابان شهید احمد قصیر(بخارست)- خیابان هشتم- پلاک ۱۱- طبقه چهارم
  • کدپستی: 1514737418
  • تلفن تماس:88538591-5
  • فکس: ۸۸۵۲۴۷۱۶
  • ایمیل : Peimanghadir@yahoo.com
تاریخچه

شرکت پیمان غدیر در سال ۱۳۶۷ به عنوان شرکت ساختمانی و تأسیساتی در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی تهران به شماره ۷۰۹۱۹ به ثبت رسید. هم اکنون شرکت به عنوان یکی از شرکت های تابعه شرکت بین المللی توسعه ساختمان(سهامی عام) در زمینه طراحی و معماری و همچنین نظارت بر پروژه های ساختمانی شرکت های همگروه و خارج از مجموعه در حال فعالیت می باشد. این شرکت با برخورداری از نیروهای متخصص و مجرب در ارتقاء کیفیت ساخت پروژه های ساختمانی شرکت های گروه نقش اساسی دارد.

موضوع فعالیت

فعالیت اصلی بر طبق اصلاحیه ماده ۲ اساسنامه ، عبارت است از خرید و تهیه ملک و زمین به منظور احداث ساختمان های شهرک، مجتمع های مسکونی و تاسیس کارخانجات و احداث هر نوع ساختمان و خدمات مشاوره و فنی می باشد.

اعضای هیئت مدیره
اعضای هیأت مدیره نماینده سمت
شرکت بین المللی توسعه ساختمان (سهامی عام) رضا صادق دوست مدیرعامل و عضو هیأت مدیره
شرکت شهرسازی و خانه سازی باغمیشه (سهامی عام) عبداله خسروی کامرانی رئیس هیأت مدیره
شرکت آ.س.پ (سهامی عام) مصطفی بروجردی نایب رئیس هیات مدیره
شرکت توسعه صنعت ساختمان غدیر خوزستان (سهامی خاص)
شرکت سرپناه فارس (سهامی خاص)
شناسنامه شرکت
نام شرکت نام مدیر عامل زمینه فعالیت درصد مالکیت هلدینگ
شرکت مهندسین مشاور پیمان غدیر (سهامی خاص) رضا صادق دوست ساختمانی، تاسیساتی و مشاور ۹۹٫۶
سرمایه

سرمایه : ۱۰۰ میلیون ریال

سهامداران
سهامداران درصد سهامداری
شرکت بین المللی توسعه ساختمان (سهامی عام) 99.6
شرکت شهرسازی و خانه سازی باغمیشه (سهامی عام) 0.1
شرکت آ.س.پ (سهامی عام) 0.1
شرکت توسعه صنعت ساختمان غدیر خوزستان (سهامی خاص) 0.1
شرکت سرپناه فارس (سهامی خاص) 0.1
جمع 100
ارتباط با ما
  • آدرس پستی: تهران- میدان آرژانتین- خیابان شهید احمد قصیر(بخارست)- خیابان هشتم- پلاک ۱۱- طبقه چهارم
  • کدپستی: 1514737418
  • تلفن تماس:88538591-5
  • فکس: ۸۸۵۲۴۷۱۶
  • ایمیل : Peimanghadir@yahoo.com
رفتن به نوار ابزار