مدیران ارشد

مدیرعامل

کارشناسی ارشد عمران دانشگاه تهران

 

 

ابوالحسن نجاتی

معاون مالی و اداری

کارشناسی ارشد مدیریت مالی

 

———————————–

سید حسن صالحی 

معاون برنامه ریزی و و سرمایه گذاری

 دکترای مکانیک دانشگاه صنعتی امیرکبیر

 

———————————-

علیرضا شکرایی

معاون مهندسی و قراردادها

کارشناسی ارشد عمران دانشگاه صنعتی شریف

مهندس شکرایی


رفتن به نوار ابزار