مقالات

اردیبهشت 18, 1396

فعالیت های «ثاخت» در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی

عصراقتصاد: هلدینگ ساختمانی غدیر با اعمال افزایش سرمایه 100 درصدی خود در گروه انبوه سازی از نظر رتبه و دارایی در رتبه نخست قرار گرفت تا […]
رفتن به نوار ابزار