ردیفنمایندهسمتتاریخ عضویتتحصیلاتسوابق اجرایی
1مجتبی حائریرئیس کمیته15/4/1400کارشناسی ارشد مدیریت ساختمعاون مهندسی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح- مشاور فرماندهی پدافند غیرعامل کشور- مشاور وزیر دفاع- رئیس کمیته آمایش سرزمین نیروهای مسلح – معاون صنعتی وزارت دفاع
2عباس فرهادیهعضو کمیته15/4/1400کارشناسی ارشد MBA –معاون برنامه ریزی و سرمایه گذاری شرکت بین المللی توسعه ساختمان-معاون برنامه ریزی سازمان مشاور فنی و مهندسی شهر تهران- مدیرعامل شرکت کاوشکام آسیا – مشاور عالی سازه و سیویل سازمان قضایی نیروهای مسلح – عضو ستاد پشتیبانی جنگ جهاد سازندگی در جنگ تحمیلی- مدیر کل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی
3ابوالحسن نجاتیعضو کمیته15/4/1400کارشناسی ارشد مدیریت مالیمدیر مالی و اداری شرکت تیسا کیش -مدیر مالی و اداری شرکت پیمان غدیرمدیر – مالی و اداری شرکت پوتکین – مدیر مالی و اداری شرکت سرمایه گذاری و ساختمانی تجارت