نام و نام خانوادگیسمتعضو غیر موظف هیات مدیرهعضو مستقلرشته تحصیلیآخرین مقطع تحصیلی  سوابق کاری
آقای میرحمید نسل پاکرئیس کمیتهبلهخیرمدیریتفوق لیسانسمعاون لجستیکی وزیر دفاع – مشاور وزیر دفاع و رئیس شورای عالی شرکت صنایع الکترونیک ایران – عضو هیات مدیره سازمان اتکا – عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران – عضو غیرموظف هیات مدیره شرکت بین المللی توسعه ساختمان(سهامی عام)
آقای رضا نظریعضو کمیتهخیربلهمدیریت بازرگانیدکتریتدریس در دانشگاه اهواز(شهید چمران) از مهر1358 تا آذر 1359 – تدریس حسابداری صنعتی، مالی، مالیاتی و 000 در دانشگاه های شیراز و واحدهای دانشگاهی دانشگاه آزاد از سال 1358 تا 1394 – عضو مرکز تحقیقات تخصصی حسابداری و حسابرسی سازمان حسابرسی از سال 1360 تا 1378 استاد تمام وقت دانشگاه آزاد کرج
آقای مسعود گودرزیعضو کمیتهخیربلهحسابداریلیسانس 6سال حسابرسی،15سال مدیریت اجرایی در بنیاد مستضعفان، 4سال مدیر مالی شرکت های خصوصی، 18 سال کارشناس رسمی دادگستری، مدیر حسابرسی داخلی شرکت سرمایه گذاری غدیر(سهامی عام)
آقای علی فراهانیعضو کمیتهخیربلهمدیریتفوق لیسانسرئیس واحد و کارشناس ارشد سرمایه گذاری در شرکتهای سرمایه گذاری بورسی شامل: شرکت سرمایه گذاری سپه 1398-1393 شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی1391-1389 شرکت سرمایه گذاری البرز1388 – عضو کمیته حسابرسی شرکت کارگزاری بانک صادرات(سهامی خاص) – مدیر سرمایه گذاری شرکت گوهران امید
آقای حسن حاجیانعضو کمیتهخیربلهمدیریت بازرگانیلیسانسحسابدار رسمی- مدیر فنی موسسه حسابرسی مفید راهبر به مدت 9 سال-مدیر و شریک موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت شهود امین به مدت 20 سال.
آقای امید احمدی راددبیر کمیته__حسابداریفوق لیسانسسرپرست موسسه حسابرسی ایران مشهود به مدت 7 سال.سرپرست موسسه حسابرسی دش و همکاران به مدت 8 سال.رئیس حسابرس داخلی هلدینگ پیشروفراز سپاهان به مدت یکسال.مدیر حسابرسی داخلی شرکت بین المللی توسعه ساختمان.