مدیرعامل شرکت توسعه ساختمان، با امضا تفاهمنامه ای به ورود تکنولوژی هوش مصنوعی به بازار ساختمان چراغ سبز نشان داد.
به گزارش روابط عمومی شرکت بین المللی توسعه ساختمان،آقایدکتر احمدی با اشاره به تجربه سالیان هلدینگ ساختمانی غدیر وشرکت های تابعه آن در حوزه ساخت و ساز و عملیات عمرانی وتجارب موفق در زمینه بکارگیری سخت افزار ساختمانی، اجرایپروژه های عظیم و نامدار در سطح کشور، افزود: ورود هوش مصنوعی به صنعت ساختمان می تواند نقطه عطفی در مسیر عمران و آبادانی شهرها و ساختمانهای جدید و به روز و رو به توسعه باشد.
او با اشاره به پیشرفت های نرم افزاری و ورود هوش مصنوعی به حوزه ساختمانی و عمرانی افزود، تفاهمنامه ای که فی‏مابین مجموعه پیوند مدیریت سرمایه ایوان و شرکت توسعه ساختمان به امضا رسید، می تواند حرکت‏های مثبتی را در زمینه پلتفرم بازار مسکن و روش های مختلف تأمین سرمایه در این حوزه و فروش رقم بزند.
در سوی دیگر این نشست آقای دکتر قزوینی مدیرعامل شرکت پیوند مدیریت سرمایه ایوان در تأیید گفته های دکتر احمدی تصریح کرد: هدف فعالیت این شرکت توسعه و اشاعه تکنولوژی و نوآوری در حوزه صنعت ساختمان است. در زمینه موضوعاتی از قبیل ابزارهای تأمین مالی، هوش مصنوعی، بکارگیری روشهای مدرن سازی صنعت ساختمان و فاصله‏گیری از روش های سنتی، مکانیزه سازی فرآیند فروش و ارائه محصول، پلتفرمی تدوین شده است که به نظر می‌رسد بستر مناسبی برای آغاز همکاری مشترک با هلدینگ ساختمانی غدیر باشد.
او اضافه کرد: این پلتفرم می تواند در فرآیند توسعه و بهبود روش‏های ساخت و ارائه محصول نهایی موثر باشد.
دکتر قزوینی ابراز امیدواری کرد که در پروژه های آتی شرکت بین المللی توسعه ساختمان، هوش مصنوعی جای مهمی داشته باشد وبتوان با تکیه بر توانمندی‌های این نرم افزار مفید و کارآمد، قدم های مؤثر و مثبت مشترکی در جهت افزایش سودآوری هلدینگ برداشت.

.