به گزارش روابط عمومی شرکت بین المللی توسعه ساختمان(سهامی عام) پنجمین روز از نمایشگاه توانمندی‌های صادراتی ایران اکسپو۲۰۲۴، آقای محمدمهدی برادران معاون محترم صنایع عمومی وزارت صمت از غرفه این شرکت خوش سابقه ساختمانی دیدن کرد.

.