به گزارش روابط عمومی شرکت بین‌المللی توسعه ساختمان،در سومین روز از ششمین نمایشگاه توانمندی‌های صادراتی کشور (Iran Expo 2024)، هیأتی از کشور روسیه از غرفه هلدینگ ساختمانی غدیر بازدید بعمل آورد. دو مجموعه ضمن معرفی توانمندی‌ها و امکانات خود، فرصت‌های قابل بررسی به‌منظور تفاهم و همکاری‌های آتی را مطرح نمودند.

.