غرفه هلدینگ ساختمانی غدیر در سالن ۳۸ در محل نمایشگاه بین المللی تهران میزبان حضور رییس اتاق بازرگانی عمان بود،
آقای محمد احمد عسگر بود،در حاشیه حضور ایشان، ظرفیت ها و نیازمندیهای صنعتی سازی ساختمان و سایر بسترهای عمرانی این کشور مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
در ادامه ارائه توانمندی‌های صادراتی و صنعتی شرکت بین المللی توسعه ساختمان،رییس اتاق بازرگانی عمان،متاثر از پرزنت بجا و دقیق شرکتهای تابع هلدینگ ساختمانی غدیر،ابراز امیدواری کرد تا بتواند از پتانسیلهای موجود این هلدینگ در کشورش استفاده نماید.

.