به گزارش روابط عمومی شرکت بین المللی توسعه ساختمان، همزمان با سومین روز از برپایی نمایشگاه توانمندی‌های صادراتی جمهوری اسلامی ایران ( ایران اکسپو) ابرهیم عزیزی رئیس کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه با حضور در غرفه هلدینگ ساختمانی غدیر از پروژه‌های اجرایی، توانمندی‌ها و چشم‌انداز پیش روی این شرکت بازدید به‌عمل آورد.

عزیزی با تحسین توانمندی‌های فنی و مهندسی هلدینگ ساختمان غدیر، صنعتی سازی و نوآوری های حوزه ساختمان را دریچه ای به سوی عملیاتی شدن تاکیدات برنامه هفتم توسعه و تعالی آینده ی ایران برشمرد و بر پشتیبانی و حمایت از توانمندی های منحصر به فرد هلدینگ ساختمانی غدیر تاکید کرد.

.