به گزارش روابط عمومی شرکت بین المللی توسعه ساختمان، در سومین روز از برگزاری رویداد ایران اکسپو، غرفه شرکت بین‌المللی توسعه ساختمان میزبان فرمانده قرارگاه اقتصادی وزارت دفاع بود.
در این دیدار، نجار با حضور در غرفه هلدینگ ساختمانی غدیر، ضمن بازدید و کسب اطلاع از توانمندی، های مهندسی و عمرانی شرکت بر ضرورت تقویت همکاریهای چند جانبه قرارگاه اقتصادی و هلدینگ توسعه ساختمان تاکید کردند.

.