گواهینامه های سیستم مدیریت یکپارچه

اسفند 20, 1397

کسب گواهینامه های سیستم مدیریت یکپارچه از سوی«پیمان غدیر» 

شرکت مهندسین مشاور پیمان غدیر از شرکت های تابعه شرکت بین المللی توسعه ساختمان موفق به کسب گواهینامه های سیستم مدیریت یکپارچه بر اساس استانداردهای ISO […]
رفتن به نوار ابزار