پولشویی

بهمن 1, 1397

با هدف بهبود عملکرد و ارتقاء سطح دانش صورت گرفت؛ برگزاری دوره های آموزش مبارزه با پولشویی در شرکت بین المللی توسعه ساختمان

به گزارش واحد روابط عمومی هلدینگ بین المللی توسعه ساختمان، دوره های آموزشی مبارزه با پولشویی و در حضور جمعی از کارشناسان ، مدیران و معاون […]
رفتن به نوار ابزار