مرکز تحقیقات

مرداد 15, 1397

یک مقام مسئول خبر داد؛ رفع چالش‌های زمین و مسکن در مرکز تحقیقات راه‌، مسکن و شهرسازی

رئیس مرکز تحقیقات راه‌، مسکن و شهرسازی با تاکید بر اینکه در کشور در حوزه مسکن کمتر تحقیقات کاربردی و اجرایی صورت گرفته است، گفت: ما […]
رفتن به نوار ابزار