جلسه شورای مدیران

مرداد 30, 1397

اولین جلسه شورای مدیران هلدینگ بین المللی توسعه ساختمان برگزار شد

اولین جلسه شورای مدیران هلدینگ بین المللی توسعه ساختمان با حضور معاونین هلدینگ و مدیران عامل شرکت های زیرمجموعه با هدف شناسایی موانع و ارایه راهکار […]
رفتن به نوار ابزار