عمران قشم (سهامی خاص)
نام شرکت نام مدیر عامل زمینه فعالیت درصد مالکیت هلدینگ
عمران قشم (سهامی خاص) محمد راستی امور راه سازی و فعالیت های عمرانی در جزیره قشم ۳۵

شرکت عمران قشم (سهامی خاص) در تاریخ 1371/7/21 تحت شماره 1853 در اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان بندر عباس ثبت و سپس با توجه به تبصره ماده 6 ضوابط ثبت شرکت ها و مالکیت ها ی صنعتی و معنوی در مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران پرونده ثبتی شرکت عمران قشم (سهامی خاص) به تاریخ 1378/9/14 به واحد ثبت شرکت ها و مالکیت های صنعتی معنوی سازمان منطقه آزاد قشم انتقال و تحت شماره جدید 705 به ثبت رسید. این شرکت به امور راه سازی و فعالیت های عمرانی در جزیره قشم مشغول می باشد.

فعالیت اصلی شرکت طبق اساسنامه تهیه زمین، طراحی، مشاوره در عملیات ساختمانی مرتبط با فعالیت های تولیدی خدماتی و اجرای طرح های ساختمانی اعم از شهرک سازی، مجتمع سازی، تأسیسات زیربنایی راساً یا از طریق پیمانکاری و اجاره ماشین آلات و ساختمان ها می باشد.

  • سرمایه  : ۱۳۰۰۰ میلیون ریال
اعضای هیأت مدیره نماینده سمت
بین المللی توسعه ساختمان (سهامی عام) جمشید ربانی رئیس هیأت مدیره
شرکت سرمایه گذاری و توسعه قشم محمد راستی مدیرعامل و عضو هیأت مدیره
سازمان منطقه آزاد قشم محمد شاه بیدکی نایب رئیس هیأت مدیره
سهامداران درصد سهامداری
بین المللی توسعه ساختمان (سهامی عام) ۳۵
شرکت مجتمع بندری دریایی قشم ۰٫۰۱
سازمان منطقه آزاد قشم ۵۹٫۹۸
آ.س.پ (سهامی عام) ۵
شرکت سرمایه گذاری و توسعه قشم ۰٫۰۱
جمع ۱۰۰
  • آدرس پستی: قشم، بلوار امام قلی خان، مرکز تجاری نخل زرین، جنب دانشگاه پیام نور
  • تلفن تماس: ۵۲۴۲۶۱۵-۰۷۶۳
  • فکس: ۵۲۴۲۶۱۴-۰۷۶۳
شناسنامه شرکت
نام شرکت نام مدیر عامل زمینه فعالیت درصد مالکیت هلدینگ
عمران قشم (سهامی خاص) محمد راستی امور راه سازی و فعالیت های عمرانی در جزیره قشم ۳۵
تاریخچه

شرکت عمران قشم (سهامی خاص) در تاریخ 1371/7/21 تحت شماره 1853 در اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان بندر عباس ثبت و سپس با توجه به تبصره ماده 6 ضوابط ثبت شرکت ها و مالکیت ها ی صنعتی و معنوی در مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران پرونده ثبتی شرکت عمران قشم (سهامی خاص) به تاریخ 1378/9/14 به واحد ثبت شرکت ها و مالکیت های صنعتی معنوی سازمان منطقه آزاد قشم انتقال و تحت شماره جدید 705 به ثبت رسید. این شرکت به امور راه سازی و فعالیت های عمرانی در جزیره قشم مشغول می باشد.

موضوع فعالیت

فعالیت اصلی شرکت طبق اساسنامه تهیه زمین، طراحی، مشاوره در عملیات ساختمانی مرتبط با فعالیت های تولیدی خدماتی و اجرای طرح های ساختمانی اعم از شهرک سازی، مجتمع سازی، تأسیسات زیربنایی راساً یا از طریق پیمانکاری و اجاره ماشین آلات و ساختمان ها می باشد.

سرمایه
  • سرمایه  : ۱۳۰۰۰ میلیون ریال
اعضای هیئت مدیره
اعضای هیأت مدیره نماینده سمت
بین المللی توسعه ساختمان (سهامی عام) جمشید ربانی رئیس هیأت مدیره
شرکت سرمایه گذاری و توسعه قشم محمد راستی مدیرعامل و عضو هیأت مدیره
سازمان منطقه آزاد قشم محمد شاه بیدکی نایب رئیس هیأت مدیره
ترکیب سهامداران
سهامداران درصد سهامداری
بین المللی توسعه ساختمان (سهامی عام) ۳۵
شرکت مجتمع بندری دریایی قشم ۰٫۰۱
سازمان منطقه آزاد قشم ۵۹٫۹۸
آ.س.پ (سهامی عام) ۵
شرکت سرمایه گذاری و توسعه قشم ۰٫۰۱
جمع ۱۰۰
ارتباط با ما
  • آدرس پستی: قشم، بلوار امام قلی خان، مرکز تجاری نخل زرین، جنب دانشگاه پیام نور
  • تلفن تماس: ۵۲۴۲۶۱۵-۰۷۶۳
  • فکس: ۵۲۴۲۶۱۴-۰۷۶۳
رفتن به نوار ابزار