عمران قشم (سهامی خاص)
نام شرکت نام مدیر عامل زمینه فعالیت درصد مالکیت هلدینگ
عمران قشم (سهامی خاص) محمد راستی امور راه سازی و فعالیت های عمرانی در جزیره قشم ۳۵

شرکت پردیس اطلس پارس (سهامی خاص) در تاریخ ۱۳۸۹/۱۲/۲۲ تحت شماره ۳۹۸۲۵۳ در اداره ثبت شرکت های تهران به ثبت رسید. در مهرماه سال ۱۳۹۰، ۲۵% از سهام شرکت ایرانیان اطلس به شرکت شهرسازی و خانه سازی باغمیشه و ۲۵% از سهام آن به شرکت بین المللی توسعه ساختمان انتقال یافت و مرکز اصلی شرکت از تهران به تبریز منتقل شد و تحت شماره ۳۳۸۳۶ در اداره ثبت شرکت های تبریز ثبت گردید. هم اکنون سهم شرکت بین المللی توسعه ساختمان در این شرکت حدود ۱۷% می باشد. این شرکت جهت اجرای مرکز تجارت اطلس تبریز تأسیس گردید که در شهریورماه ۱۳۹۶ به طور رسمی افتتاح و مورد بهره برداری قرار گرفت.

فعالیت اصلی شرکت طبق اساسنامه تهیه زمین، طراحی، مشاوره در عملیات ساختمانی مرتبط با فعالیت های تولیدی خدماتی و اجرای طرح های ساختمانی اعم از شهرک سازی، مجتمع سازی، تأسیسات زیربنایی راساً یا از طریق پیمانکاری و اجاره ماشین آلات و ساختمان ها می باشد.

  • سرمایه  : ۱۳۰۰۰ میلیون ریال
اعضای هیأت مدیره نماینده سمت
بین المللی توسعه ساختمان (سهامی عام) اصغر مخلوقی رئیس هیأت مدیره
شرکت سرمایه گذاری و توسعه قشم محمد راستی مدیرعامل و عضو هیأت مدیره
سازمان منطقه آزاد قشم فرج طهماسبی نایب رئیس هیأت مدیره
سهامداران درصد سهامداری
بین المللی توسعه ساختمان (سهامی عام) ۳۵
بازرگانی عمومی قشم ۰٫۰۱
سازمان منطقه آزاد قشم ۵۹٫۹۸
آ.س.پ (سهامی عام) ۵
شرکت سرمایه گذاری و توسعه قشم ۰٫۰۱
جمع ۱۰۰
  • آدرس پستی: قشم، بلوار امام قلی خان، مرکز تجاری نخل زرین، جنب دانشگاه پیام نور
  • تلفن تماس: ۵۲۴۲۶۱۵-۰۷۶۳
  • فکس: ۵۲۴۲۶۱۴-۰۷۶۳
شناسنامه شرکت
نام شرکت نام مدیر عامل زمینه فعالیت درصد مالکیت هلدینگ
عمران قشم (سهامی خاص) محمد راستی امور راه سازی و فعالیت های عمرانی در جزیره قشم ۳۵
تاریخچه

شرکت پردیس اطلس پارس (سهامی خاص) در تاریخ ۱۳۸۹/۱۲/۲۲ تحت شماره ۳۹۸۲۵۳ در اداره ثبت شرکت های تهران به ثبت رسید. در مهرماه سال ۱۳۹۰، ۲۵% از سهام شرکت ایرانیان اطلس به شرکت شهرسازی و خانه سازی باغمیشه و ۲۵% از سهام آن به شرکت بین المللی توسعه ساختمان انتقال یافت و مرکز اصلی شرکت از تهران به تبریز منتقل شد و تحت شماره ۳۳۸۳۶ در اداره ثبت شرکت های تبریز ثبت گردید. هم اکنون سهم شرکت بین المللی توسعه ساختمان در این شرکت حدود ۱۷% می باشد. این شرکت جهت اجرای مرکز تجارت اطلس تبریز تأسیس گردید که در شهریورماه ۱۳۹۶ به طور رسمی افتتاح و مورد بهره برداری قرار گرفت.

موضوع فعالیت

فعالیت اصلی شرکت طبق اساسنامه تهیه زمین، طراحی، مشاوره در عملیات ساختمانی مرتبط با فعالیت های تولیدی خدماتی و اجرای طرح های ساختمانی اعم از شهرک سازی، مجتمع سازی، تأسیسات زیربنایی راساً یا از طریق پیمانکاری و اجاره ماشین آلات و ساختمان ها می باشد.

سرمایه
  • سرمایه  : ۱۳۰۰۰ میلیون ریال
اعضای هیئت مدیره
اعضای هیأت مدیره نماینده سمت
بین المللی توسعه ساختمان (سهامی عام) اصغر مخلوقی رئیس هیأت مدیره
شرکت سرمایه گذاری و توسعه قشم محمد راستی مدیرعامل و عضو هیأت مدیره
سازمان منطقه آزاد قشم فرج طهماسبی نایب رئیس هیأت مدیره
ترکیب سهامداران
سهامداران درصد سهامداری
بین المللی توسعه ساختمان (سهامی عام) ۳۵
بازرگانی عمومی قشم ۰٫۰۱
سازمان منطقه آزاد قشم ۵۹٫۹۸
آ.س.پ (سهامی عام) ۵
شرکت سرمایه گذاری و توسعه قشم ۰٫۰۱
جمع ۱۰۰
ارتباط با ما
  • آدرس پستی: قشم، بلوار امام قلی خان، مرکز تجاری نخل زرین، جنب دانشگاه پیام نور
  • تلفن تماس: ۵۲۴۲۶۱۵-۰۷۶۳
  • فکس: ۵۲۴۲۶۱۴-۰۷۶۳
رفتن به نوار ابزار