مازیار حسینی

مدیرعامل

دکترای تخصصی مهندسی عمران گرایش مهندسی سازه و زلزله

مهرداد لطیفی

معاون برنامه ریزی و و سرمایه گذاری

کارشناسی ارشد مهندسی صنایع و مدیریت سیستم و بهره وری

 

جواد مالکی

معاون مالی اداری

کارشناسی ارشد MBA مدیریت اجرایی

 

محسن قالیچه باف یزدی

معاون فنی و مهندسی

کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک

رفتن به نوار ابزار