فراخوان مـزایده عمـومی واگـذاری سهـام شرکت افق سازه پایا آدخ (سهامی خاص)

هلدینگ بین ‏المللی توسعه ساختمان (سهامی عام) در نظر دارد صد در صد سهام یکی از شرکت های تابعه خود به نام شرکت افق سازه پایا آدخ (سهامی خاص) واقع در شهر مشهد به شماره ثبت 52974 و شناسه ملی 10840108880 را از طریق مزایده به صورت نقد و اقساط کوتاه مدت با قیمت پایه 845,120,000,000 ریال و با مشخصات مندرج در اسناد مزایده به اشخاص حقیقی یا حقوقی واجد صلاحیت واگذار نماید. در حال حاضر این شرکت ساختمانی با سابقه فعالیت از سال 1387 در قالب “شرکت پروژه” در حال اجرای پروژه ساختمان پزشکان مریم با زیربنای حدود 18664 مترمربع در خیابان ابن سینا به صورت مشارکتی است.

کلیه متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد مزایده، از طریق سایت رسمی شرکت به آدرس: www.icd.co.ir اقدام و پاکت پیشنهاد خود را لاک و مهر شده و طبق دستورالعمل مندرج در شــرایط عمومــی مزایده تا پایان وقت اداری روز دوشنبه بیست و چهارم خرداد به دبیرخانه شرکت بین المللی توسعه ساختمان به نشانی: تهران، میدان آرژانتین، خیابان احمد قصیر (بخارست)، کوچه هشتم، پلاک 11، طبقه هفتم تحویل و سوالات احتمالی خود را با شماره تلفن 88505347-021 مطرح نمایند. نوبت اول منتشره در روزنامه های همشهری و خراسان به تاریخ 1400/03/10نوبت دوم منتشره در روزنامه های همشهری و خراسان به تاریخ 1400/03/17

رفتن به نوار ابزار