فراخـوان مـزایده عمـومی کارخانه قطعات بتنی در خوزستان

شرکت در حال تصفیه توسعه صنعت ساختمان غدیر خوستان (سهامی خاص) در نظر دارند مالکیت یک واحد کارخانه تولید و ساخت قطعات بتنی متعلق به خود واقع در شهرستان اهواز، کیلومتر 7 جاده اهواز به اندیمشک، کیلومتر 2 جاده فرعی تصفیه شکر، نرسیده به روستای خماسی را که دارای زمینی به مساحت 60.000 مترمربع محصورشده با دیوار بلوکی و یک سوله به مساحت 3000 متر مربع می باشد، با وضع موجود و مطابق مشخصات مندرج در اسناد مزایده از طریق برگزاری مزایده عمومی به صورت نقد و اقساط به شرح ذیل به اشخاص حقیقی یا حقوقی واجد صلاحیت واگذار نمایند. 

کلیه متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد مزایده، به آدرس: تهران، خیابان ولیعصر، بالاتر از میرداماد، کوچه قبادیان غربی، پلاک 46، طبقه دوم مراجعه و سپس پاکات پیشنهاد خود را لاک و مهر شده و طبق دستور العمل مندرج در اسناد مزایده از تاریخ درج آگهی تا پایان وقت اداری روز دوشنبه 13/10/1400 به آدرس فوق، تحویل و سوالات احتمالی خود را با شماره تلفن 09905320029 مطرح نمایند.

 • مبلغ پایه مزایده: معادل 157,550,000,000 ریال
 • سپرده شرکت در مزایده: یک فقره چک بانکی معادل یک درصد قیمت پایه مزایده معادل مبلغ 1,575,500,000 ریال در وجه شرکت در حال تصفیه “توسعه صنعت ساختمان غدیر خوستان (سهامی خاص)”
 • شرایط پرداخت:
  • حداقل 50 درصد از ثمن معامله به صورت نقد به عنوان پیش پرداخت همزمان با عقد قرارداد طی یک فقره چک تضمین شده بانکی در وجه فروشنده
  • پرداخت مابقی ثمن معامله طی اقساط حداکثر ظرف مدت 12 ماه
  • ·         (پرداخت نقدی در اولــویت می باشد.)
 • زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 10 صبح روز سه شنبه 14/10/1400 در محل فوق الذکر
 • شرکت در پذیرش یا رد هرگونه پیشنهاد مختار است.
 • کلیه هزینه های کارشناسی مورد مزایده و املاک تهاتری، انتشار آگهی و غیره به عهده برنده مزایده می باشد.رفتن به نوار ابزار