فراخـوان مناقصه عمـومی خدمات نظافت مجتمع تجاری سعدی شیراز

شرکت بین المللی توسعه ساختمان (سهامی عام) به عنوان مالک مجتمع تجاری سعدی واقع در شهر شیراز در نظر دارد انجام کلیه امور خدماتی و نظافت عمومی مشاعات مجتمع به مساحت تقریبی 30.000 مترمربع (شامل فضای سه طبقه پارکینگ و مشاعات 7 طبقه تجاری) و خدمات آبدارخانه شامل سرویس دهی به حدود 12 نفر پرسنل اداری دفتر مجتمع را از طریق برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای همراه با ارزیابی کیفی به پیمانکار باسابقه براساس شرایط مندرج در اسناد مناقصه با شرایط ذیل به اشخاص حقوقی واجد صلاحیت واگذار نماید. 

کلیه متقاضیان می توانند جهت دریافت و دانلود اسناد مناقصه، از طریق سایت رسمی شرکت به آدرس: www.icd.co.ir اقدام و پاکت پیشنهاد خود را لاک و مهر شده و طبق دستورالعمل مندرج در شــرایط عمومی مناقصه تا پایان وقت اداری روز سه شنبه 17/3/1401 به دبیرخانه شرکت بین المللی توسعه ساختمان به نشانی: تهران، میدان آرژانتین، خیابان احمد قصیر (بخارست)، کوچه هشتم، پلاک 11، طبقه هفتم تحویل و سوالات احتمالی خود را با شماره تلفن 88505347-021 مطرح نمایند. 

  • سپرده شرکت در مناقصه: مبلغ 1،000،000،000 ریال (یک میلیارد ریال) در قالب ضمانت نامه بانکی معتبر با حداقل سه ماه اعتبار یا چک تضمین شده بانکی در وجه شرکت بین المللی توسعه ساختمان (سهامی عام) به شناسه ملی 10101855694 و یا واریز نقدی به حساب شماره 397816142583001 بانک سینا (شماره شبا: 930590039781614258300001IR)
  • زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 10 صبح روز چهارشنبه 18/3/1401در محل سالن کنفرانس شرکت بین المللی توسعه ساختمان
  • شرکت در پذیرش یا رد هرگونه پیشنهاد مختار است.
  • هزینه های انتشار آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.


شرکت بین المللی توسعه ساختمان (سهامی عام)


مجتمع سعدی شیراز - شرکت بین المللی توسعه ساختمان


رفتن به نوار ابزار