فراخـوان مـزایده عمـومی فـروش پروژه نیمه ساخته تجاری و هتل نارنجستـان

شرکت بین المللی توسعه ساختمان (سهامی عام) و شرکت نارنجستان زیبای شمال(سهامی خاص) به عنوان شرکای پروژه نیمه کاره تجاری و هتل نارنجستان واقع در استان مازندران، ایزدشهر، کیلومتر 7 جاده محمودآباد به نور در مجاورت هتل نارنجستان فعلی، در نظر دارند حصه مشاع خود از کل پروژه (سهم صد درصدی هر دو شریک) را به صورت یکجا با قیمت پایه 15،750،000،000،000 ریال با شرایط پرداخت به صورت بخشی نقدی، بخشی اقساطی و مابقی از طریق تهاتر املاک و با مشخصات مندرج در اسناد مزایده از طریق مزایده عمومی به اشخاص حقیقی یا حقوقی واجد صلاحیت واگذار نمایند. این مجموعه شامل مجتمع تجاری- تفریحی با زیربنای کل 106،490 مترمربع در ضلع جنوبی جاده و مجموعه هتل آپارتمان با زیربنای کل 55/57،792 مترمربع در زمین ساحلی ضلع شمالی جاده امیرآباد ساحلی می باشد که حدود 2950 مترمربع از واحدهای تجاری آن طی سال های گذشته پیش فروش گردیده و برنده مزایده مکلف به تسویه حساب با ایشان و یا ایفای تعهد تحویل واحدها به صورت تکمیل شده به پیش خریداران ظرف حداکثر سه سال از زمان انعقاد قرارداد و خرید پروژه خواهد بود.

کلیه متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد مزایده، از طریق سایت های www.icd.co.ir یا www.narenjestan.com اقدام و سپس پاکات پیشنهاد خود را لاک و مهر شده و طبق دستورالعمل مندرج در اسناد مزایده تا پایان وقت اداری روز دوشنبه 18/11/1400 به دبیرخانه شرکت بین المللی توسعه ساختمان به نشانی: تهران، میدان آرژانتین، خیابان احمد قصیر (بخارست)، کوچه هشتم، پلاک 11، طبقه هفتم تحویل و سوالات احتمالی خود را با شماره تلفن های 88505347-021 یا 2863-021 مطرح نمایند. 

 • سپرده شرکت در مزایده: دو فقره چک صیادی جمعاً معادل 5% (پنج درصد) قیمت پایه مزایده معادل مبلغ  787,500,000,000.000 ریال که می بایست 70 درصد آن معادل مبلغ 551,250,000,000.000 ریال در وجه شرکت بین المللی توسعه ساختمان(سهامی عام) و 30 درصد آن معادل مبلغ 236,250,000,000.000 ریال در وجه شرکت نارنجستان زیبای شمال(سهامی خاص) صادر گردد.
 • شرایط پرداخت:
  • حداقل 40 درصد از ثمن معامله به صورت نقد به عنوان پیش پرداخت همزمان با عقد قرارداد
  • حداکثر 30 درصد ثمن معامله از طریق تهاتر املاک مسکونی یا اراضی شهری سهل البیع با قابلیت انتقال رسمی سند و مورد قبول مزایده گذار
  • پرداخت مابقی ثمن معامله طی اقساط حداکثر ظرف مدت 24 ماه
  • ·         (پرداخت نقدی در اولــویت می باشد.)
 • زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 10 صبح روز سه شنبه 19/11/1400 در محل سالن کنفرانس شرکت بین المللی توسعه ساختمان
 • مزایده گذار در پذیرش یا رد هرگونه پیشنهاد مختار است.
 • کلیه هزینه های کارشناسی مورد مزایده و املاک تهاتری، انتشار آگهی و غیره به عهده برنده مزایده می باشد.

شرکت های بین المللی توسعه ساختمان و نارنجستان زیبای شمال
نوبت اول آگهی منتشره در روزنامه های همشهری و خبر شمال به تاریخ 1400/10/13

نوبت دوم آگهی منتشره در روزنامه های همشهری و خبر شمال به تاریخ 1400/11/11

رفتن به نوار ابزار