فراخـوان مـزایده عمـومی فروش مالکیت و سرقفلی رستوران مجتمع تجاری تفریحی سعدی شیراز

شرکت بین المللی توسعه ساختمان (سهامی عام) در نظر دارد مالکیت و سرقفلی رستوران طبقه هفتم مجتمع تجاری تفریحی سعدی واقع در خیابان عفیف آباد شهر شیراز به مساحت 837.7 مترمربع را از طریق مزایده به صورت نقد و اقساط با قیمت پایه 395 میلیارد ریال و با مشخصات مندرج در اسناد مزایده اصلاحی به اشخاص حقیقی یا حقوقی واجد صلاحیت واگذار نماید.

کلیه متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد مزایده، از طریق سایت رسمی شرکت به آدرس: www.icd.co.ir اقدام و پاکت پیشنهاد خود را لاک و مهر شده و طبق دستورالعمل مندرج در شــرایط عمومی مزایده تا پایان وقت اداری روز سه شنبه 1400/7/6 به دبیرخانه شرکت بین المللی توسعه ساختمان به نشانی: تهران، میدان آرژانتین، خیابان احمد قصیر (بخارست)، کوچه هشتم، پلاک 11، طبقه هفتم تحویل و سوالات احتمالی خود را با شماره تلفن 88505347-021 مطرح نمایند. 

سپرده شرکت در مزایده: چک صیاد معادل 1% قیمت پایه مزایده معادل رقم 3،950،000،000 ریال

شرایط پرداخت: حـداقل 150 میلیارد ریال به عنوان پیش پرداخت نقدی در زمان عقد قــرارداد و مابقی اقساط براساس بهترین پیشنهاد و حداکثر ظرف 18 ماه با کارمزد سالیانه 18 درصد. (پرداخت نقدی در اولــویت می باشد.)

زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 10 صبح روز چهارشنبه 1400/7/7 در محل سالن کنفرانس شرکت بین المللی توسعه ساختمان

شرکت در پذیرش یا رد هرگونه پیشنهاد مختار است.

کلیه هزینه های کارشناسی، انتشار آگهی و غیره به عهده برنده مزایده می باشد.مزایده نوبت اول منتشره در روزنامه های همشهری و خبر جنوب به تاریخ 1400/06/22

مزایده نوبت دوم منتشره در روزنامه های همشهری و خبر جنوب به تاریخ 1400/06/29

رفتن به نوار ابزار