فراخـوان مـزایده عمـومی فـروش زمین هتل آپارتمان نارنجستـان

شرکت بین المللی توسعه ساختمان (سهامی عام) و شرکت نارنجستان زیبای شمال(سهامی خاص) به عنوان شرکای مشاعی و دارای مالکیت زمین هتل آپارتمان نارنجستان واقع در استان مازندران، ایزدشهر، کیلومتر 7 جاده محمودآباد به نور در مجاورت هتل نارنجستان فعلی، در نظر دارند حصه مشاع خود از کل زمین (سهم صد درصدی هر دو شریک) را با قیمت پایه 6,650,000,000,000  ریال با وضع موجود و شرایط پرداخت نقدی و با مشخصات مندرج در اسناد مزایده از طریق مزایده عمومی به اشخاص حقیقی یا حقوقی واجد صلاحیت واگذار نمایند. این زمین در ضلع شمالی جاده امیرآباد ساحلی به مساحت کل 27،033 مترمربع و مساحت خالص 20،764 مترمربع پس از اصلاحی و کسر حریم دریا و جاده دارای پروانه قابل تمدید کاربری هتل آپارتمان با زیربنای کل 55/57،792 مترمربع می باشد که مالکیت زمانی (تایم شرینگ) 15 دوره زمانی (به مدت 4 هفته در سال) مربوط به 8 واحد اقامتی پروژه هتل آپارتمان تعریف شده در این زمین به متراژ 893 مترمربع به 15 نفر در سال های گذشته صلح گردیده که تسویه حساب مبالغ پرداختی ایشان بر عهده مزایده گزار می باشد.

کلیه متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد مزایده، از طریق سایت های www.icd.co.ir یا www.narenjestan.com اقدام و سپس پاکات پیشنهاد خود را لاک و مهر شده و طبق دستورالعمل مندرج در اسناد مزایده تا پایان وقت اداری روز دوشنبه 29/1/1401 به دبیرخانه شرکت بین المللی توسعه ساختمان به نشانی: تهران، میدان آرژانتین، خیابان احمد قصیر (بخارست)، کوچه هشتم، پلاک 11، طبقه هفتم تحویل و سوالات احتمالی خود را با شماره تلفن های 88505347-021 یا 2863-021 مطرح نمایند. 

  • سپرده شرکت در مزایده: دو فقره چک صیادی به تاریخ 30/1/1401 و ثبت شده در سامانه صیاد جمعاً معادل 5% (پنج درصد) قیمت پایه مزایده معادل مبلغ   332,500,000,000 ریال که می بایست 70 درصد آن معادل مبلغ 232,750,000,000 ریال در وجه شرکت بین المللی توسعه ساختمان (سهامی عام) و 30 درصد آن معادل مبلغ 99,750,000,000 ریال در وجه شرکت نارنجستان زیبای شمال (سهامی خاص) صادر گردد.
  • شرایط پرداخت:
    • پرداخت 95 درصد از ثمن معامله به صورت نقد به عنوان پیش پرداخت همزمان با انعقاد قرارداد و حداکثر یک ماه پس از ابلاغ به برنده مزایده
    • پرداخت 5 درصد مابقی ثمن معامله همزمان با انتقال اسناد در دفتر اسناد رسمی و لزوم ارائه چک صیادی همزمان با انعقاد قرارداد به عنوان ضمانت پرداخت
  • زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 10 صبح روز سه شنبه 30/1/1401 در محل سالن کنفرانس شرکت بین المللی توسعه ساختمان
  • مزایده گزار در پذیرش یا رد هرگونه پیشنهاد مختار است.
  • کلیه هزینه های کارشناسی مورد مزایده، انتشار آگهی و غیره به عهده برنده مزایده می باشد.

شرکت های بین المللی توسعه ساختمان و نارنجستان زیبای شمال
نوبت اول آگهی منتشره در روزنامه های همشهری و خبر شمال به تاریخ 1401/01/15

نوبت دوم آگهی منتشره در روزنامه های همشهری و خبر شمال به تاریخ 1401/01/22

رفتن به نوار ابزار