راهنمای مشارکت در افزایش سرمایه

راهنمای مشارکت در افزایش سرمایه

با توجه به تماس‌های مکرر سهامداران در خصوص چگونگی مشارکت در افزایش سرمایه به استحضار می‌رساند جزئیات نحوه مشارکت در افزایش سرمایه و مهلت استفاده از حق تقدم در آگهی پذیره نویسی منتشره در روزنامه اطلاعات مورخ 29/04/1399 و سامانه کدال (فایل پیوست اطلاعیه مهلت استفاده از حق تقدم) افشا گردیده است. جهت راهنمایی بیشتر به اطلاع سهامداران می‌رساند جهت واریز وجوه حق تقدم 60 روز از تاریخ انتشار آگهی فوق (تا تاریخ 26/06/1399) فرصت دارند و تا زمان پایان مهلت 60 روزه می‌توانند به یکی از طرق زیر عمل نمایند:

1-نسبت به تهیه پرینت گواهینامه حق تقدم از سایت شرکت (www.icd.co.ir) اقدام نمایند.

2-سهامدارانی که در تاریخ مجمع فوق العاده ( مورخ 22/04/1399) سهامدار شرکت بوده اند:

   1-2- اگر فاقد مانده مطالبات سود سهام می باشند و یا مبلغ مطالبات سود سهام کمتر از مبلغ سهام قابل خرید که در جدول گواهینامه حق تقدم درج گردیده می‌باشد، نسبت به واریز مبلغ نقدی (ردیف 6 جدول گواهینامه حق تقدم) به حساب اعلام شده در متن گواهینامه اقدام و پس از تکمیل فرم شماره 2 گواهینامه حق تقدم، طبق راهنمای ارسال فیش واریزی، نسبت به ارسال گواهینامه حق تقدم به همراه فیش واریزی اقدام نمایند.

 2-2-اگر مانده مطالبات با مبلغ سهام قابل خرید تهاتر شود و مبلغ قابل واریز نقدی صفر باشد، صرفا فرم شماره 1 گواهینامه حق تقدم را تکمیل نموده و طبق راهنمای ارسال فیش واریزی، نسبت به ارسال گواهینامه حق تقدم خود اقدام نمایند.

3-سهامدارانی که اقدام به خرید و فروش حق تقدم می نمایند در صورتیکه تمایل دارند حق تقدم خریداری شده خود را به سهام تبدیل نمایند بایستی  نسبت به واریز مبلغ 1.000 ریال به ازای هر حق تقدم خریداری شده حساب شماره 1002110401425831 و یا شماره شبا IR860780100211040001425831 نزد بانک خاورمیانه شعبه نوبخت کد 1002 با درج کد ملی برای اشخاص حقیقی و شناسه ملی برای اشخاص حقوقی بعنوان شناسه پرداخت اقدام و پس از درج کدملی، کد پستی، آدرس پستی و شماره تماس خود بر روی فیش واریزی نسبت به ارسال فیش طبق راهنمای ارسال فیش واریزی اقدام نمایند.

4-سهامدارانی که تمایل به مشارکت در افزایش سرمایه ندارند می‌توانند حق تقدم خود را با نماد “ثاختح” از طریق بورس واگذار نمایند و نیازی به اقدام خاصی در خصوص افزایش سرمایه نیست. بدیهی است خریدار نهایی حق تقدم می‌تواند ظرف مهلت 60 روزه نسبت به واریز مبلغ 1.000 ریال به ازای هر حق تقدم اقدام نماید.

5-در صورت عدم واریز وجه و یا عدم فروش حق تقدم توسط سهامدار ظرف مهلت 60 روزه (مورخ 26/06/1399) و در صورت عدم تمدید مهلت پذیره نویسی، حق تقدم‌های استفاده نشده پس از پایان مهلت پذیره‌نویسی توسط شرکت به فروش خواهد رسید و وجوه حاصله پس از کسر کارمزدهای مربوطه به حساب سهامدار ذینفع واریز خواهد شد. (جهت تسهیل در واریز نیز سهامداران محترم بایستی اطلاعات حساب بانکی خود را در سایت شرکت بین المللی توسعه ساختمان تکمیل نمایند.)

6-شایان ذکر است خرید و فروش مکرر حق تقدم تا پایان مهلت 60 روزه (تاریخ  26/06/1399) از طریق کارگزاری‌های بورس اوراق بهادار میسر است و حق تقدم‌هایی که وجوه آن توسط سرمایه‌گذاران به حساب واریز شده، تا زمان پایان مهلت پذیره نویسی و ثبت افزایش سرمایه در اداره ثبت شرکتها، تبدیل به سهام نخواهد شد و لذا سهامدارانی که در افزایش سرمایه شرکت می‌کنند، باید برای تبدیل حق تقدم به سهام تا زمان ثبت افزایش سرمایه در اداره ثبت شرکتها صبوری نمایند.

رفتن به نوار ابزار