آگهی مزایده مشارکت فودکورت و کافی شاپ مجتمع سعدی شیراز

شرکت بین المللی توسعه ساختمان (سهامی عام) در نظر دارد تجهیز و بهره برداری از فضای فودکورت واقع در طبقه پنجم (شامل 12 غرفه به مساحت تقریبی 447 مترمربع به انضمام حدود 700 مترمربع فضای مشاع و مشترک پذیرایی) و یک واحد کافی شاپ به متراژ 225 مترمربع واقع در طبقه منفی یک مجتمع تجاری تفریحی سعدی به نشانی: شهر شیراز، خیابان عفیف آباد، جنب خیابان عرفان منش را به صورت مشارکت بلندمدت 10 ساله (درصد از درآمد صندوق) و با مدیریت یکپارچه از طریق برگزاری مزایده عمومی با شرایط و مشخصات مندرج در اسناد مزایده به شرح ذیل به اشخاص حقیقی یا حقوقی واجد صلاحیت واگذار نماید.  

کلیه متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد مزایده، از طریق سایت رسمی شرکت به آدرس: www.icd.co.ir اقدام و پاکات پیشنهاد خود را لاک و مهر شده و طبق دستورالعمل مندرج در شــرایط عمومی مزایده تا پایان وقت اداری روز دوشنبه 15/9/1400 به دبیرخانه شرکت بین المللی توسعه ساختمان به نشانی: تهران، میدان آرژانتین، خیابان احمد قصیر (بخارست)، کوچه هشتم، پلاک 11، طبقه هفتم، تحویل و سوالات احتمالی خود را با شماره تلفن 88505347-021 مطرح نمایند. 

شرایط شرکت در مزایده به شرح زیر می باشد:

  • سپرده شرکت در مزایده: ارائه چک صیاد معادل مبلغ 1،000،000،000 ریال در وجه شرکت بین المللی توسعه ساختمان (سهامی عام)
  • حداکثر مهلت جهت تجهیز و راه اندازی تا آغاز بهره برداری برای کافی شاپ و فودکورت: به ترتیب چهار(4) و شش(6) ماه
  • حداقل سهم مشارکت مزایده گذار از درآمد فروش صندوق (حداقل پیشنهاد مورد پذیرش درصد پرداخت ماهیانه از درآمد فروش) برای کافی شاپ و فودکورت: به ترتیب هفت (7) و هشت (8) درصد
  • لزوم ارائه 12 چک صیاد در ابتدای هر سال جهت تضمین پرداخت مبلغ حداقلی (کف اجاره ماهیانه): معادل مبلغ 1350 میلیون ریال برای سال اول بهره برداری و اعمال نرخ رشد سالیانه 15 درصد نسبت به سال قبل برای سال های آتی
  • لزوم ارائه دو فقره چک صیاد جهت تضمین راه اندازی در مهلت های مقرر طبق مندرجات اسناد مزایده: جمعاً معادل مبلغ 30 میلیارد ریال در صورت برنده شدن در مزایده همزمان با انعقاد قرارداد مشارکت
  • زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 10 صبح روز سه شنبه 16/9/1400در محل سالن کنفرانس شرکت بین المللی توسعه ساختمان
  • بازدید از محل الزامی است.
  • شرکت در پذیرش یا رد هرگونه پیشنهاد مختار است. ضمناً کلیه هزینه های کارشناسی کف اجاره، انتشار آگهی و غیره بر عهده برنده مزایده می باشد.


آگهی چاپ شده در صفحه هفتم روزنامه همشهری مورخه یکم آذر 1400
آگهی چاپ شده در صفحه 16روزنامه خبر جنوب مورخه یکم آذر 1400
آگهی چاپ شده در صفحه هفتم روزنامه همشهری مورخه هشتم آذر 1400

آگهی چاپ شده در صفحه اول روزنامه خبر جنوب مورخه هشتم آذر 1400

عکس های مربوط فودکورت


رفتن به نوار ابزار