آگهی نوبت اول مزایده اجاره طبقه ششم مجتمع سعدی


فراخـوان مـزایده عمـومی (نوبت اول)

تکمیل و بهره برداری طبقه ششم مجتمع تجاری تفریحی سعدی شیراز

شرکت بین‏ المللی توسعه ساختمان (سهامی عام) در نظر دارد تکمیل و بهره برداری فضای طبقه ششم مجتمع تجاری تفریحی سعدی به مساحت مفید 3736.4 مترمربع به نشانی: شهر شیراز، خیابان عفیف آباد، جنب خیابان عرفان منش را از طریق انعقاد قرارداد اجاره بلندمدت از طریق برگزاری مزایده عمومی با شرایط و مشخصات مندرج در اسناد مزایده به شرح ذیل به اشخاص حقیقی یا حقوقی واجد صلاحیت و ارائه دهنده ایده و طرحی جذاب، کاربردی و قابل اجرا که موجب رونق و هم افزایی فعالیت ها و صنوف مستقر در مجتمع سعدی گردد، واگذار نماید. 

کلیه متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد مزایده، از طریق سایت رسمی شرکت به آدرس: www.icd.co.ir اقدام و پاکات پیشنهاد خود را لاک و مهر شده و طبق دستورالعمل مندرج در شــرایط عمومی مزایده تا پایان وقت اداری روز سه شنبه 7/10/1400 به دبیرخانه شرکت بین المللی توسعه ساختمان به نشانی: تهران، میدان آرژانتین، خیابان احمد قصیر (بخارست)، کوچه هشتم، پلاک 11، طبقه هفتم، تحویل و سوالات احتمالی خود را با شماره تلفن 88505347-021 مطرح نمایند. 


شرایط شرکت در مزایده به شرح زیر می باشد:

 • سپرده شرکت در مزایده: ارائه چک صیادی معادل مبلغ 3،000،000،000 ریال در وجه شرکت بین المللی توسعه ساختمان (سهامی عام)
 • لزوم ارائه طرح و پروپوزال جهت معرفی کسب و کار پیشنهادی و رزومه کاری مرتبط و مستند از سوی متقاضی
 • مبلغ پایه مزایده اجاره ماهیانه (از تاریخ انعقاد قرارداد): 3 میلیارد ریال
 • نرخ رشد ثابت سالیانه مبلغ اجاره بها: 18 درصد نسبت به سال قبل
 • لزوم انجام هزینه های مورد نیاز جهت تکمیل عملیات ساخت فضای مورد مزایده توسط مستأجر به نیابت و وکالت از موجر به عنوان شرط ضمن عقد قرارداد اجاره به مبلغ برآورد تقریبی معادل: 200 میلیارد ریال و لزوم اجرا تحت نظارت دستگاه نظارت مزایده گذار (توجه: هزینه های عمرانی تکمیل ساخت از محل اجاره سال های اولیه کسر و مستهلک می گردد و کل هزینه تجهیز فضا و دکوراسیون مربوطه براساس نوع کسب و کار بر عهده برنده مزایده (مستأجر) می باشد)
 • حداکثر مهلت جهت تکمیل و تجهیز تا شروع بهره برداری: 12 ماه
 • حداکثر مدت زمان بهره برداری پس از تکمیل و راه اندازی: 15 سال (تذکر: مدت زمان قرارداد اجاره حداکثر 16 سال می باشد)
 • زمان شروع پرداخت اجاره: پس از مستهلک شدن مبلغ هزینه های انجام شده جهت تکمیل ساخت
 • زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 10 صبح روز چهارشنبه 8/10/1400در محل سالن کنفرانس شرکت بین المللی توسعه ساختمان
 • بازدید از محل الزامی است.
 • شرکت در پذیرش یا رد هرگونه پیشنهاد مختار است. ضمناً کلیه هزینه های کارشناسی، انتشار آگهی و غیره بر عهده برنده مزایده می باشد.رفتن به نوار ابزار