آگهی فراخـوان جذب ایده و سرمایه گذار جهت تکمیل و بهره برداری فضای شهربازی مجتمع تجاری سعدی شیراز

شرکت بین المللی توسعه ساختمان (سهامی عام) مالک مجتمع تجاری سعدی واقع در خیابان عفیف آباد شهر شیراز در نظر دارد تکمیل، تجهیز و راه اندازی فضای شهربازی واقع در طبقه پنجم مجتمع به مساحت تقریبی 1563 متر مربع را با وضعیت موجود به سرمایه گذار و بهره بردار واجد صلاحیت واگذار نماید. لذا از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی علاقمند به ارائه ایده های جذاب، کاربردی و قابل اجرا و نیز توانمند مالی جهت سرمایه‌گذاری و تکمیل ساخت و بهره برداری از شهربازی، دعوت می‌ گردد نسبت به ارائه مدارک شناسایی و پیشنهاد اجرایی و مالی خود، مطابق شرایط مندرج در اسناد فراخوان اقدام نمایند.

کلیه متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد فراخوان، از طریق سایت رسمی شرکت به آدرس: www.icd.co.ir اقدام و پاکات پیشنهاد خود را لاک و مهر شده و طبق دستورالعمل مندرج در اسناد فراخوان تا پایان وقت اداری روز یکشنبه 2/5/1401 به دبیرخانه شرکت بین المللی توسعه ساختمان به نشانی: تهران، میدان آرژانتین، خیابان احمد قصیر (بخارست)، کوچه هشتم، پلاک 11، طبقه هفتم، تحویل و سوالات احتمالی خود را با شماره تلفن 88505347-021 مطرح نمایند. 

  • زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 10 صبح روز سه شنبه 4/5/1401 در محل سالن کنفرانس شرکت بین المللی توسعه ساختمان
  • بازدید از محل الزامی است.
  • شرکت در پذیرش یا رد هرگونه پیشنهاد مختار است و ارسال پیشنهاد و اعلام آمادگی متقاضیان برای شرکت در فراخوان، هیچگونه الزامی برای کارفرما ایجاد نمی نماید. آگهی منتشره در روزنامه خبر جنوب به تاریخ 1401/04/18


رفتن به نوار ابزار